Address and Contact
Home Contact us Address and Contact
Address and Contact
HEAD OFFICE & FACTORY
166 Pyeongcheonro, Bupyeong-gu, Incheon, 21311, Korea
tel. +82. 32. 508. 8118
fax. +82. 32. 508. 8866
homepage. www.hanshinmed.co.kr
e-mail. tradehanshin@gmail.com
EUROHANSHIN GmbH
Heerdterbuschstr. 10 / Halle 11
41460 Neuss, Germany
Tel: +49-2131-6620630
Fax: +49-2131-6620633
homepage. www.eurohanshin.com
e-mail. mail@eurohanshin.com